YDS/YÖKDİL'DE SIK KARŞILAŞTIĞIMIZ KELİMELER


 YDS/YÖKDİL’de ve temel düzeydeki akademik metinlerde sıklıkla karşımıza kelimelerden birkaç tanesini paylaşıyorum:


✨To reveal

(Synonym) show, disclose (ortaya çıkarmak)

✅ She suspected he was one step ahead, but she wasn't expecting him to reveal his plan. (Onun bir adım önde olduğundan şüpheleniyordu ama planını açıklamasını beklemiyordu.)

✨To utilize

(Syn) use, make use of, exploit, employ (kullanmak, yararlanmak)

✅ She will only utilize it for common good. (Onu sadece herkesin ortak yararı için kullanacak.)

✨To violate

(Syn) break (ihlal etmek)

✅ They want to stop over the line and violate the law. (Çizgiyi aşmak ve kanunu çiğnemek istiyorlar.)

✨To entail

(Syn) require, necessitate (gerektirmek)

✅ Pregnancy involves the bodily dependence of the unborn child on its mother; in many cases, it entails a significant physical burden. (Hamilelik, doğmamış çocuğun bedensel olarak annesine bağımlılığını içerir; çoğu durumda, önemli bir fiziksel yük getirir/gerektirir).

✨To devise

(Syn) invent, create, develop (geliştirmek)

✅ They have devised a new method for converting sunlight into electricity. (Güneş ışığını elektriğe dönüştürmek için yeni bir yöntem geliştirdiler.) (Not: To convert into: dönüştürmek, sıklıkla karşılabilirsiniz.)

✨To distinguish

(Syn) differentiate, discriminate, make a distinction (ayırdetmek)

✅ You're old enough to distinguish between fact and fantasy. (Gerçek ve kurguyu ayırt edecek yaştasın.)

✨To endure

(Syn) bear, tolerate (dayanmak, katlanmak, tahammül etmek)

✅ He learned to endure hunger and cold. (Açlığa ve soğuğa dayanmayı öğrendi.)

✨To emerge (from)

(Syn) come out, appear, come into sight (çıkmak, ...den ortaya çıkmak)

✅ Only a small proportion of these get fertilized, and still fewer ever emerge from the egg. (Bunların sadece küçük bir kısmı döllenir ve yine de daha azı yumurtadan çıkar.)


Devam edecek :) 
 
https://www.instagram.com/sevalkygsz/
YDS/YÖKDİL'DE SIK KARŞILAŞTIĞIMIZ KELİMELER
Bazen kendimi sizlere anlatacağım; çoğu zaman da dil öğrenmeye dair bildiklerimi, tecrübe ettiklerimi ve daha öğreneceğim birçok şeyi sizlerle paylaşacağım.

Hiç yorum yok

Ad

E-posta *

Mesaj *